Implantáty | Schill Dental Clinic Zubár Bratislava a Žilina

MENU

Implantáty

Implantát je náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Predstavuje trvalé, dokonalé funkčné a estetické riešenie. Používa sa vtedy, keď prišlo ku strate celého zubu. Implantát má životnosť niekoľko desiatok rokov.

Implantáty v Schill Dental

Ako zistíme, či môžeme zaviesť implantát

CT snímok nám poskytuje 3D obraz kosti. Priamo na klinike klientovi urobíme bez čakania CT snímok a posúdime stav kosti a okolitého tkaniva.

Kedy môžeme implantát aplikovať
Ak je na mieste dostatok kosti, môžeme implantát zaviesť hneď. Pri dobrej kvalite kosti urobíme aj provizórnu korunku - takže klient odíde s novým zubom, ktorý nepôsobí ako náhrada.
Ak chýba kosť pre zavedenie implantátu, vykonáme prípravnú operáciu, kedy implantujeme kostný štep. Po jeho zhojení zavedieme implantát.
Zavádza sa v lokálnej anestézii. Na želanie klienta alebo pri náročných či početných zákrokoch môžeme poskytnúť celkovú anestéziu.

Z akého materiálu je implantát

Najčastejšie sa používajú titanové implantáty.

Implantáty majú rôzne povrchové úpravy časti, ktorá sa zavádza do kosti.
Najlepšie sú s aktívnym biopovrchom, ktorý skracuje dobu hojenia na polovicu a percento úspešnosti je nad 99%.
K dispozícii sú aj iné, lacnejšiene riešenia, kde je úspešnosť 97-98%. Tie doporučujeme, ak pacientovi nevadí, že bude na definitívne zuby čakať 12 namiesto 6 týždňov.

Prečo je titanový implantát najvhodnejší

 • titan je čistý kov
 • je biologicky kompatibilný - nevyvoláva v tele žiadne reakcie, bežne sa používa v medicíne
 • je pevný, odolný voči silám vznikajúcim pri žuvaní
 • je úplne odolný voči korózii
 • je chuťovo neutrálny, nevzniká žiadna “kovová” príchuť
 • je to dlhodobo odskúšane riešenie

Výhody implantátu

 • trvácnosť
 • komfort
 • estetické riešenie
 • vyhneme sa snímateľnej náhrade
 • môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu
 • nie je potrebné obrusovať susedné zuby

Rýchla objednávka

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.
Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic Žilina s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.