Ortodoncia Bratislava - zubné strojčeky Zubár Bratislava a Žilina

MENU

Ortodoncia - zubné strojčeky

Ortodoncia je stomatologický odbor, ktorý sa zaoberá anomáliami vo vzájomnom postavení zubov a čeľustí.

Ortodoncia - zubné strojčeky - Schill Dental Clinic

Ortodontická vada sa môže prejaviť už v detstve. Asi tretina detskej populácie má vadu tak závažnú, že vyžaduje ortodontickú liečbu. Cieľ ortodontickej liečby je dosiahnuť správne postavenie zubov a čeľustí. Zlepšíme tak estetický vzhľad pacienta, žuvaciu funkciu chrupu, umožníme správnu výslovnosť a uľahčíme zubnú hygienu.

Ortodontická vada môže spôsobovať ťažkosti pri čistení zubov. Dôsledkom nedostatočnej hygieny je vznik zubného kazu a zápal ďasien. Zápal môže po čase spôsobiť parodontitídu - celkové poškodenie uchytenia zubu v čeľusti.

Neliečená závažná ortodontická vada v dospelosti prináša celý rad následkov. Atypické postavenie čeľustí a zubov spôsobuje tiež významné zmeny vo výzore tváre pacienta (Prepadnutá horná či dolná pera, predsunutie čeľustí, veľká alebo naopak príliš malá brada, asymetria tváre).

Kontrola detského pacienta u ortodontistu by sa mala uskutočniť okolo siedmeho roku. Veľká časť dospelých má nepravidelnosti chrupu, ktoré sú dôsledkom neliečenej vady v detstve. Príčinami tohoto stavu sú dedičné faktory, úrazy s následným poškodením zubov, alebo predčasná strata mliečnych zubov.

Najčastejšie poruchy skusu

Kompresia (tesnosť) zubov - najčastejšia ortodontická vada, vzniká pri nedostatočnom priestore v čeľusti či výraznej veľkosti zubov, ktoré nemajú dostatok miesta.
Skrížený skus- horné postranné zuby neprehrýzajú cez dolné postranné zuby.
Predkus - horné predné zuby výrazne vystupujú dopredu.
Obrátený skus - dolné predné zuby sú v postavení pred hornými prednými zubami.
Otvorený skus - pri maximálnom zahryznutí nedochádza ku kontaktu medzi zubami hornej a dolnej čeľuste.
Medzery medzi zubami - ak sú zuby príliš malé, alebo je pre ne priestor v čeľusti príliš veľký.

Rôzne typy ortodontických vád vyžadujú rozdielny prístup v liečbe. V súčasnosti používame dva druhy zubných strojčekov: fixný a snímateľný aparát. O tom, ktorý typ zubného strojčeka sa použije a aký bude  priebeh liečby rozhoduje ortodontista na základe podrobného klinického vyšetrenia pacienta, röntgenových snímkov a študijných modelov, ktoré sa pripravia na základe odtlačkov zubov pacienta.

Fixný aparát

Fixný aparát sa zvyčajne používa až na stálom chrupe, v špeciálnych prípadoch aj na chrupe zmiešanom. Liečba trvá 1-2 roky. Fixný aparát sa skladá z jednotlivých častí (ortodontických zámkov, krúžkov, kanýl), ktoré sa lepia na zuby. Ortodontické zámky môžu byť kovové, alebo estetické - keramické. Ďalšou zložkou fixného ortodontického aparátu sú drôty (oblúky), ktoré se k týmto krúžkom a zámkom pripevňujú. Oblúky sú kovové,  je možné použiť aj estetické biele oblúky. Súčasťou fixného aparátu bývajú aj rôzne gumové ťahy, vonkajší ťah, náhryzná doštička a pod.​

Snímateľný aparát

Má široké uplatnenie najmä pri včasnej diagnostike ortodontických vád detí. Snímateľné zubné strojčeky sa používajú pri zmiešanom chrupe, kedy sa dá smerovať prerezávanie zubov a rast čeľustí. Vyrába sa najčastejšie z kovových drôtikov, ktoré sú zaliate v živici.

Aby sa liečba podarila, je potrebná dobrá spolupráca medzi pacientom, rodičmi a ortodontistom. Liečba ortodontickej anomálie je často zložitou záležitosťou a ak sa pre ňu rozhodneme, malo by to byť na základe plnej informovanosti o náročnosti a priebehu liečby. Vyhneme sa tak rozčarovaniu pacienta počas liečby a následnému sklamaniu nielen pacienta a jeho rodičov, ale aj lekára. 

Rýchla objednávka

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.
Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic Žilina s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.