Krst nových priestorov | Schill Dental Clinic Zubár Bratislava a Žilina

MENU

Krst nových priestorov

Schill Dental Clinic sa môže pýšiť novými moderne vybavenými ambulanciami, väčšou recepciou a zázemím. Na  slávnostné otvorenie nových priestorov sme pozvali herca Maroša Kramára, aby ich pokrstil a spolu s primárom MUDr. Alexandrom Schillom  zaželal klinike veľa spokojných klientov. Pochopiteľne, s pekným úsmevom.

Súčasťou otvorenia bola aj prehliadka priestorov, pričom v každej ambulancii čakal dobre naladený stomatológ alebo stomatologička, ktorí odpovedali na všetky otázky hostí a predviedli technológie v jednotlivých ambulanciách.

Spokojný tím lekárov
Dobrá nálada na krste nových priestorov nechýbala
Torta Úsmev otvára dvere
Prvý kúsok odkrojil Maroš Kramár
Stomatológia je aj o vážnych témach
Zbierali sme odtlačky úsmevov
Hostia sa cítili dobre
Všelijako vyzerajú odtlačky úsmevov :)
Spokojné úsmevy
Stretlo sa tu pár starých známych
Veľa nových informácií
Ešte viac nových informácií

Rýchla objednávka

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.
Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic Žilina s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.