Implantáty

Implantát je náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Predstavuje trvalé, dokonalé funkčné a estetické riešenie. Používa sa vtedy, keď prišlo ku strate celého zubu. Implantát má životnosť niekoľko desiatok rokov.

Implantáty v Schill Dental

Ako zistíme, či môžeme zaviesť implantát

CT snímok nám poskytuje 3D obraz kosti. Priamo na klinike klientovi urobíme bez čakania CT snímok a posúdime stav kosti a okolitého tkaniva.

Kedy môžeme implantát aplikovať
Ak je na mieste dostatok kosti, môžeme implantát zaviesť hneď. Pri dobrej kvalite kosti urobíme aj provizórnu korunku - takže klient odíde s novým zubom, ktorý nepôsobí ako náhrada.
Ak chýba kosť pre zavedenie implantátu, vykonáme prípravnú operáciu, kedy implantujeme kostný štep. Po jeho zhojení zavedieme implantát.
Zavádza sa v lokálnej anestézii. Na želanie klienta alebo pri náročných či početných zákrokoch môžeme poskytnúť celkovú anestéziu.

Z akého materiálu je implantát

Najčastejšie sa používajú titanové implantáty.

Implantáty majú rôzne povrchové úpravy časti, ktorá sa zavádza do kosti.
Najlepšie sú s aktívnym biopovrchom, ktorý skracuje dobu hojenia na polovicu a percento úspešnosti je nad 99%.
K dispozícii sú aj iné, lacnejšiene riešenia, kde je úspešnosť 97-98%. Tie doporučujeme, ak pacientovi nevadí, že bude na definitívne zuby čakať 12 namiesto 6 týždňov.

Prečo je titanový implantát najvhodnejší

 • titan je čistý kov
 • je biologicky kompatibilný - nevyvoláva v tele žiadne reakcie, bežne sa používa v medicíne
 • je pevný, odolný voči silám vznikajúcim pri žuvaní
 • je úplne odolný voči korózii
 • je chuťovo neutrálny, nevzniká žiadna “kovová” príchuť
 • je to dlhodobo odskúšane riešenie

Výhody implantátu

 • trvácnosť
 • komfort
 • estetické riešenie
 • vyhneme sa snímateľnej náhrade
 • môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu
 • nie je potrebné obrusovať susedné zuby